Dmkaskkluby.cz : Soute

Mistrovstv svta v Marinskch Lznch 2006

29.10.2006

Mezinrodn mistrovstv v pomalm kouen dmky v Marinskch Lznch

Ve dnech 14.-15.10. 2006 slavili kuci dmek svj velk svtek. V krsnm prosted Marinskch Lzn se toti konalo Svtov mistrovstv v pomalm kouen dmek, kterho se zastnilo 359 soutcch z celho svta, Na ampiont pijeli i zstupci tak exotickch zem jako je napklad Japonsko, Mexiko nebo USA. Hlavnm sponzorem mistrovstv byla dnsk firma Orlik a esk firmy Mostex Group a Jan Pipes. Soutnm tabkem byl

    Stanwell Full Aroma a krsn soutn dmky s vkem, pipomnajc mari-nskolzeskou zpvajc fontnu, dodal n znm vrobce Jan Klouek. Vtzem soute se stal Tivadar Trubacs z maarskho nrodnho teamu s asem 3 hod, 03" 24" ped zvodnkem Georgem Stamem s Holandska, kter kouil 3 hodiny, Z naeho klubu (PC Moravia) se nejlpe umstil Kamil Kleka, kter s asem 1 hod, 04" 11" skonil na pknm 104, mst. Celkov byl nejlepm z eskch zvodnk Vtzslav Dudk z eskho nrodnho teamu, kter skonil na 6, mst s asem 2 hod. 28" 00", V klubov souti se na 1, mst umstil team Itlie s asem 7 hod. 24 ped maarskm a dnskm teamem. esk nrodn team ve sloen Vtzslav Dudk, Robert Knz a Antonn Charvt se umstil na velice pknm 4, mst s asem 6 hod. 04" 53". Pouze 16 minut jej dlilo od 3, Dn.

    Soust mistrovstv byly i dv doprovodn vstavy. Prvn z nich byla putovn vstava tebskho muzea s nzvem Tajemn svt dmek, umstn v prostorch Mstskho muzea, sponzorovan firmou Mostex, Druhou vstavou byly Dmky a sochy Pemka Omrta, vystavovan v Mstskm divadle, Ob tyto akce podpoily svtek kuk dmek.

    Velice rdi bychom zde podkovali organiztorm soute, marinskolzeskmu klubu Janeba a hlavn jeho prezidentovi, panu Jimu Chvalovi, za vborn zorganizovn mistrovstv a vzornou reprezentaci eskch dmka.

Pt mistrovstv se bude konat ve dnech 13.-14. 10. 2007, tentokrt poprv v Rusku, v krsnm mst Sankt-Peterburg, Petrohradu,

Marinsk Lzn svtov (oima stotyky)

    Leton Mistrovstv svta v pomalm kouen dmky se vyznaovalo nejen jako kadoron pjemnou atmosfrou, umocnnou prostedm ndhernch hotelovch prostor spoleenskho domu Casino v Marinskch lznch, ale i nebvalm potem soutcch, kter se pi registraci zastavil teprve na konenm sle 359. Vm to ji proto, e tohle slo bylo mm slem startovnm. Do konce registrace, v moment, kdy jsem se pihlsil, ji zbvaly jen dv minuty. Stoly musely bt pidvny a soutn prostory, ktermi bylo kongresov centrum hotelu, pmo praskaly ve vech. Trochu jsme si oddechli teprve pot, kdy pr minut ped startem byli ze soutnch prostor vyloueni vichni, kte ne-soutili. Oddech co do msta sice nastal, ale ped-startovn napt jako pokad zstalo viset ve vzduchu. Po zahajovacm ceremonilu nastal konen start soute, ktermu pedchzelo zevrubn seznmen se s pravidly CIPC v tomto kln. Prakticky kad se mohl pedem s tmito pravidly seznmit na webovch strnkch letonho mistrovstv, kter byly vytvoeny leny Pipe clubu Janeba v etin, anglitin a francouztin. Adresa tchto strnek je: www.obliga.cz/wchamp/index.php?act=main.


    Leto
n sout se vyznaoval tak tm, e byly dosaeny rekordn dlouh asy. Vtzem se stal Tivadar Tru-bacs z maarskho dmkovho, klubu Hungary National, Ti gramy tabku vydrel bafat cel ti hodiny, ti minuty a 24 vtein,Nejdle bafajcm eskm reprezentantem byl Vtzslav Dudk s asem 2:28, kter stail na msto est, Z naeho Pipe clubu Moravia se zastnili pouze Kamil Kleka a Michal Pavlk. Je to koda, nebo tak blzko naich bydli se mistrovstv svta zase dlouho konat nebude.