Dýmkařskékluby.cz : Soutěže

Pohár ADK 2014

26.11.2014

Pravidla aprůběžné výsledky Pohár ADK 2014

- Nominováno je družstvo, které tvoří 2-3 soutěžící evidovaní v jednom klubu registrovaném v ADK
- Jeden registrovaný soutěžící z družstva může být v soutěži nahrazen jiným členem stejného klubu, který není evidován v jiném nominovaném družstvu (náhradník)
- V soutěži se počítá první a poslední čas soutěžících z družstva, který se průměruje. - Průměr se zapisuje jako výsledný čas dané soutěže
- Dosažené průměrné časy v jednotlivých soutěžích se sečtou a vydělí se počtem klasifikovaných soutěží. 
- V případě neúčasti družstva na soutěži, kterou zastřešuje ADK, se družstvu z celkového času odečítá 10 minut

Průběžné výsledky